Skip to main content
Az emberkereskedelemmel kacsolatos társadalmi tudatosság, informáltság utómérése

Az emberkereskedelemmel kacsolatos társadalmi tudatosság, informáltság utómérése

Submitted by Positive on 16 January 2024

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) megvalósításában, az Országos Rendőrfőkapitányság és a Traumaközpont Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével a „BBA-5.1.6/10-2019-00001 - Ne hagyd, ne tedd! - emberkereskedelem elleni kampány” c. projekt keretében a kommunikációs ügynökségi feladatok ellátására irányuló beszerzési pályázat nyertese, az Adamsky by Positive Kft. több kutatást is készített. 
 
A reprezentatív kutatássorozat célja, hogy bemutassa a magyar társadalom, illetve a jelenség egyes vetületeit illetően a szakmai közvélemény ismeretét, véleményét és felfogását az emberkereskedelem keresleti és kínálati oldalával kapcsolatban. A kutatások támpontokat, ötleteket nyújtottak a projekt keretében megvalósuló országos kommunikációs kampány tartalmi kialakításához. 
 
Az előzetesen definiált kutatási célok eléréséhez a projekten belül három fő tematikai irány került meghatározásra: 

  1. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi tudatosság, informáltság felmérése és annak utómérése a kampány végén 

  1. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi attitűdök felmérése 

  1. Az emberkereskedelem keresleti oldalára vonatkozó felmérés 

Az egyes kutatásokon belül a felhasználandó kutatási eszköztár is meg volt határozva. A társadalmi tudatosság feltérképezése alapvetően kvantitatív kutatási eszközökkel történt meg. Az emberkereskedelem keresleti oldalára vonatkozó felmérés kvalitatív kutatási eszköztárral operált. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi attitűdök felmérése pedig kombinált eszköztárral, kvalitatív és kvantitatív kutatási eszközökkel dolgozott egyszerre. 

 

Töltsd le az anyagot innen!