Skip to main content
kep

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi tudatosság, informáltság felmérése

Submitted by Anonymous (not verified) on 24 February 2023

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szervezésében, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Traumaközpont Közhasznú Nonprofit Kft. partneri közreműködésével a „BBA-5.1.6/10-2019-00001 - Ne hagyd, ne tedd! - emberkereskedelem elleni kampány” c. projekt keretében a beszerzési pályázat nyertese, az Adamsky by Positive Kft. több kutatást is végez.

A pályázati kiírásban megfogalmazott többelemű kutatássorozat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy bemutassa a szakmai közvélemény, illetve a szélesebb értelemben vett társadalmi („laikus”) közvélemény milyennek látja az emberkereskedelem keresleti és kínálati oldalát. A kutatások ezen oldalak részletes feldolgozásával támpontokat, ötleteket kívántak nyújtani a projekt keretében megvalósuló országos kommunikációs kampány számára.

Az előzetesen definiált kutatási célok eléréséhez a projekten belül három fő tematikai irány volt meghatározva:

  1. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi tudatosság, informáltság felmérése
  2. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi attitűdök felmérése
  3. Az emberkereskedelem keresleti oldalára vonatkozó felmérés

Az egyes kutatásokon belül a felhasználandó kutatási eszköztár is meg volt határozva. Ennek következtében a társadalmi tudatosság feltérképezése alapvetően kvantitatív kutatási eszközökkel történt meg. Az emberkereskedelem keresleti oldalára vonatkozó felmérés kvalitatív kutatási eszköztárral operált. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos társadalmi attitűdök felmérése pedig kombinált eszköztárral, kvalitatív és kvantitatív kutatási eszközökkel dolgozott egyszerre.


Töltsd le az anyagot innen!